Installation af automower

Det er nemt at installere robot plæneklipper, skal du følge de råd, som vist nedenfor, så du får en problemfri installation af din robot plæneklipper. 


Indledning

Før du kan starte Automower®, skal ladestationen og afgrænsningskablet installeres, og Automoweren skal kodes sammen med ladestationen. Disse punkter giver dig en hurtig, trinvis vejledning i, hvordan du installerer Automower®.

   
TRIN 1 - Placering og forbindelse af ladestationen

 
Placér ladestationen på en jævn overflade midt i hovedarealet med friareal foran, og slå/skru pløkkene igennem hullerne på ladepladen for at fastgøre den til jorden. Forbind lavspændingskablet til ladestation og transformer, og forbind transformerens strømkabel til et netstik på 230 V.


 
TRIN 2 - Udlægning af afgrænsningskabel
 
 
TRIN 3 - Klippehøjder og plæneklipperindstillinger 
 
 
Klippehøjden justeres ved at åbne låget på Automower® og dreje knappen til den ønskede position og derefter lukke låget igen. Øverst på Automower® finder du et betjeningspanel under den gennemsigtige låge. Alle plæneklipperindstillinger som køretider, PIN-kode, bevægelsesmønstre, mv. kan administreres via funktionerne på hoved- og undermenuen. Komplette menufunktioner findes i brugervejledningen, som du kan downloade fra denne side.

 
TRIN 4 - Sådan fungerer Automower®
 
 
TRIN 5 - Automatisk opladning
 
 
Automower® genoplader ved selv at vende tilbage til ladestationen. Dette finder sted, når batteriniveauet bliver lavt. Ladestationen udsender et antennesignal, som Automower® kan detektere på en afstand af 6-8 meter. Når plæneklipperen søger efter ladestationen, sparer den på strømmen ved at standse klippemotoren. Normalt finder plæneklipperen ladestationen i løbet af få minutter.
 
   
Fortsæt