Fejlmeddelelser Automower

Fejlmeddelelser Automower®-robotplæneklipper

Gælder for samtlige modeller af Automower®-robotplæneklippere, medmindre andet fremgår.

Fejlmeddelelse

Antal blink (210C)

Årsag

Afhjælpning

Venstre hjulmotor blokeret

5

Græs eller andet materiale har sat sig fast omkring drivhjulet.

Kontrollér drivhjulet, og fjern græs eller andre genstande, der måtte have sat sig fast.

Højre hjulmotor blokeret

Græs eller andet materiale har sat sig fast omkring drivhjulet.

Kontrollér drivhjulet, og fjern græs eller andre genstande, der måtte have sat sig fast.

Blokeret knivplade

Græs eller andet materiale har sat sig fast omkring knivpladen.

Kontrollér drivhjulet, og fjern græs eller andre genstande, der måtte have sat sig fast.

Intet afgrænsningssignal

2

Transformatoren er ikke sluttet til netspændingen, eller dens automatsikring er udløst.

Kontrollér tilslutningen til stikkontakten, og om en eventuel jordfejlsafbryder er udløst. Nulstil automatsikringen ved at trække netledningen til transformeren ud af stikkontakten, vent 10 sekunder og sæt derefter netledningen i stikkontakten igen.

Afbrydelse i afgrænsningskablet.

"Kontrollér signalet via lysdioderne på ladestationen. Hvis den blinker, betyder det, at afgrænsningen er beskadiget. Reparer det afbrudte kabel ved hjælp af en vandtæt originalsplejsning."

Forbindelsen imellem robotplæneklipperen og ladestationen er afbrudt.

"Stil Automower® i ladestationen, og skift PIN-kode via Indstillinger - Sikkerhed - PIN-kode (genvejskommando 4-1-1). Du kan benytte samme PIN-kode som tidligere til din robotplæneklipper."

Kan skyldes, at afgrænsningskablet er trukket i den forkerte retning omkring en "ø" og dermed spærrer for signalet.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er lagt korrekt.

Hvis problemet indtræffer på isolerede steder, kan det skyldes forstyrrelser fra metalgenstande (stakit, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden.

Prøv at flytte begrænsningskablet.

Lukket inde

3

Automower® er kørt fast i et eller andet.

Frigør robotplæneklipperen, og afhjælp årsagen til, at den blev lukket inde.

Ladekabel ikke tilsluttet (kun Automower 210 C)

1

Ladekablet er ikke tilsluttet ved ændring af PIN-kode eller ved tilslutning af robotplæneklipperen til afgrænsningsgeneratoren/laderen.

Tilslut ladekablet (kun 210 C).

Uden for arbejdsområdet

4

Hvis problemet indtræffer på isolerede steder, kan det skyldes forstyrrelser fra metalgenstande (stakit, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden.

Prøv at flytte begrænsningskablet.

Arbejdsområdet har for stort fald.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er lagt korrekt.

Afgrænsningskablet er lagt den forkerte vej omkring en "ø".

Kontrollér, at afgrænsningskablet er lagt korrekt.

Afgrænsningskablet ligger for tæt på kanten af arbejdsområdet.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er lagt korrekt.

Afgrænsningskablet er krydset ved tilslutning til robotplæneklipperens afgrænsningsgenerator/lader.

Byt om på afgrænsningsgeneratorens/laderens to tilslutninger til afgrænsningskablerne. (kun 210 C.)

Lav batterispænding

-

Automower® kan ikke finde ladestationen.

Lav om på søgeindstillingerne iht. funktionen "Følg afgrænsning" i manualen, eller flyt ladestationen.

Batteriet er slidt op.

Forventet levetid 1-4 år. Kontakt forhandleren for at få udskiftet robotplæneklipperens batteri.

Forkert PIN-kode

1

Der er angivet en forkert PIN-kode. Der gives tre forsøg, hvorefter knapperne blokeres i fem minutter.

Angiv korrekt PIN-kode.

Glider

3

Automower® er kørt fast i et eller andet.

Frigør robotplæneklipperen, og fjern årsagen til, at den skrider. Hvis problemet skyldes vådt græs, skal du vente med at starte plæneklipperen, til græsset er tørt. Hold drivhjulene rene, og sørg dermed for bedre greb, ved at benytte Automower®-hjulbørster (505 13 27-01). (Ikke 260 ACX.)

Op og ned

Automower® hælder for meget eller er væltet.

Vend robotplæneklipperen rigtigt.

Ingen kontakt i ladestationen

-

Automower® har dårlig kontakt med kontaktpunkterne i ladestationen.

Kontrollér, at robotplæneklipperen står rigtigt i ladestationen.

Ladestationen er blokeret

Forbindelsen mellem ladepolerne og kontakterne er dårlig, og Automower® har gjort en række forsøg på at lade.

Placer Automower® i ladestationen, og kontrollér, at ladepolerne og kontakterne har ordentlig forbindelse.

En genstand ligger i vejen for robotplæneklipperen.

Fjern genstanden.

Klipperen sidder fast i ladestationen

En eller anden genstand ligger i vejen, så Automower® ikke kan bakke ud af ladestationen.

Fjern genstanden.

Behøver manuel ladning

Automower® er indstillet til driftstilstanden MAN.

Reaktionen er normal, og det er ikke nødvendigt at gribe ind.

Kontrollér ultralyd (kun 260 ACX)

Snavs, støv eller lignende har blokeret ultralydssensoren.

Rengør de to ultralydssensorer på robotplæneklipperens karosseri.

Robotplæneklipperen er gentagne gange kollideret med genstande ved alt for høj hastighed.

Læg afgrænsningskabel omkring hindringer, der ikke registreres med ultralydsfunktionen.

Fejlsymptomer Automower®-robotplæneklipper

Gælder for samtlige modeller af Automower®-robotplæneklippere, medmindre andet fremgår.

Symptom

Årsag

Afhjælpning

Uensartet klipperesultat

Automower® arbejder for få timer om dagen.

Forlæng arbejdstiden, afsnittet "Timer" i manualen.

For stort arbejdsområde.

Prøv at begrænse arbejdsområdet eller forlænge arbejdstiden, se afsnittet "Timer" i manualen.

Sløve knive.

Udskift samtlige knive og skruer, så de roterende dele er i balance.

Langt græs i forhold til den indstillede klippehøjde.

Forøg klippehøjden, og reducer den derefter gradvist.

Robotplæneklipperen arbejder tilsyneladende mere i toppen af en skråning end i bunden.

Rediger indstillingen "Havefacon" til "Åben" (ikke 210 C).

Græsophobning ved knivpladen eller omkring motorakslen.

Kontrollér, at bundskjoldet og knivpladen roterer frit og uhindret. I modsat fald skal bundskjoldet og eventuelt knivpladen afmonteres, og græs og fremmedlegemer fjernes. Se "Rengøring" i manualen.

Automower® arbejder på det forkerte tidspunkt

Uret i Automower® skal stilles.

Stil uret, "Klokkeslæt og dato" i manualen.

Start- og stoptid for klipning er indstillet forkert.

Foretag ny indstilling af starttid og stoptid for klipning, se "Timer" i manualen.

Automower® vibrerer

Ubalance på knivpladen eller beskadigede knive.

Efterse knivene og skruerne, og udskift dem om nødvendigt.

Automower® kører omkring, men knivpladen roterer ikke

Automower® leder efter ladestationen.

Det er ikke nødvendigt at gøre noget. Knivpladen roterer ikke, når robotplæneklipperen søger efter ladestationen.

Robotplæneklipperen klipper i kortere perioder end normalt

Græs eller et fremmedlegeme bremser knivpladen eller bundskjoldet.

Afmonter og rengør bundskjoldet og knivpladen.

Reaktionen er normal ved høje temperaturer (gradvist tiltagende over 25° C). (Kun 210 C.)

Det er ikke nødvendigt at gøre noget.

Batteriet er slidt op. (Kun 210 C.)

Kontakt din forhandler for at få kontrolleret eller udskiftet batteriet.

Både klippe- og ladetid er kortere end normalt.

Reaktionen er normal ved høje temperaturer (gradvist tiltagende over 25° C).

Det er ikke nødvendigt at gøre noget.

Automower® begynder at klippe umiddelbart uden for ladestationen i stedet for at følge afgrænsningen

-

Lav om på korridorbredden og/eller ruteføringen.

Fortsæt